Společnost vznikla v roce 1991 osamostatněním skupiny techniků výpočetního střediska Vítkovice, a.s. V čele stojí čtyři společníci. Program firmy se neustále formuje na základě požadavků trhu. Cílem však bylo a stále zůstává  provádění servisu, oprav a instalací zařízení výpočetní techniky a jejího příslušenství, zařízení zabezpečovací techniky a přístupových systémů.
 
Při svém vzniku společnost pracovala hlavně pro podnik Vítkovice, a.s. Postupem doby začala své kontakty rozšiřovat a navázala spolupráci s dalšími firmami, pro které zajišťovala a mnohdy stále zajišťuje servis zařízení, které tyto firmy dodávají. Spolupráce je založena na smluvních základech a stále se rozvíjí.
 
Kompletujeme naši vlastní řadu personálních počítačů pod značkou “ C „, jak ve stadardní řadě, tak i podle přání uživatelů.   
      
Naší snahou je rovněž šířit osvětu mezi uživateli, kteří mnohdy nemají ani minimální znalosti o této technice, která u nich vzbuzuje obavy, místo toho, aby její využití pomohlo zlepšit a usnadnit jejich práci. Do této oblasti naší činnosti patří i informování našich zákazníků o novinkách na trhu a jejich vývoji. Upozorňujeme je na úskalí, která vznikají při nákupu nové techniky a pomáháme jim při výběru, aby jejich volba co nejvíce vyhovovala jejich záměrům použití.
 
Dalším oborem činnosti naší firmy je navrhování, dodávky, instalace a údržba poplachových, protipožárních a kamerových systémů, chránících nejen výpočetní techniku, ale i ostatní vybavení v objektech zákazníka.
Dodáváme také systémy kontroly vstupu a evidence pracovní doby.
 
Součástí dnešních moderních poplachových systémů jsou i subsytémy malé domácí automatizace.
Veškeré systémy je v dnešní době možno ovládat jak lokálně tak i přes internet, případně GSM.