Hlavními činnostmi společnosti MARK Steel je výroba strojních a technologických celků, komponentů a ocelových konstrukcí.

Naše klíčové výrobky představují:
• automatem svařované komponenty věžových jeřábů,
• technologické ocelové konstrukce pro průmyslovou výstavbu,
• svařované podvozkové části kolejových vozidel,
• díly strojů a robotizovaných pracovišť včetně předmontáže a kompletace,
• plošiny, obslužné lávky, zábradlí a další komponenty průmyslových zařízení.

Na trhu jsme se etablovali jako dodavatel strojírenských výrobků s vyšší přidanou hodnotou pro odvětví železniční a kolejové dopravy, s pružnou reakcí na termíny výroby a požadované jakostní parametry.

Pro více informací navštivte naše internetové stránky: