Průmyslové automatizace Czechia se zaměřují na provádění generálních a středních oprav, stejně jako investičních dodávek v tuzemsku i v zahraničí. V současné době působí jako projekčně-inženýrská, dodavatelsko-montážní a servisní organizace v oblasti měření a regulace, komplexních dodávek a montáží
elektro, strojní výroby a automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Firma disponuje vysoce kvalitní projekční a technickou základnou s mnohaletou praxí v jednotlivých oborech průmyslu. V rámci komplexních služeb společnost nabízí technickou přípravu zakázek, vypracování technických návrhů s cenovým rozpočtem, zpracování vlastní výrobní dokumentace pro realizaci, podrobné položkové rozpočty, vlastní technický dozor v průběhu stavby, vlastní technický dozor při uvádění technologie do provozu, tvorbu a odladění
programů pro systémy automatizovaného řízení. Komplexní řešení dodávek a montáží zařízení elektro a technologických celků.

Pro více informací navštivte naše internetové stránky: