zabývá se projekcí hlavních nosných konstrukcí a jejich statikou pro:

 • cementářský průmysl
 • energetický průmysl
 • petrochemický průmysl
 • výrobní a skladové haly
 • stavby občanské vybavenosti a další stavby.

Zpracováváme statické a dynamické výpočty a posudky:

 • pro nosné konstrukce a přípoje ocelových konstrukcí podle norem STN, ČSN, EUROCODE, DIN, AISC
 • pro nosné železobetonové a spřažené ocelobetonové konstrukce podle norem STN, ČSN, EUROCODE
 • dřevěných nosných konstrukcí.
Zajišťujeme také vypracování stavebního povolení realizačního projektu a výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce. Provádíme 3D projektování, které obsahuje 3D BIM model nosné konstrukce včetně jeho exportu a importu při kooperaci a koordinaci s jinými projektanty a klienty (v rámci komplexního projektového řešení stavby).

Naše komplexní služby dále zahrnují:

 • poradenskou činnost při návrhu nosných konstrukcí
 • zpracování technicko-dispozičního návrhu konstrukce
 • výpočet hmotnosti nosné ocelové konstrukce pro potřeby
 • cenových nabídek a předběžného návrhu konstrukce (tzv. pre-statika)
 • optimalizaci už navrhnutých nosných ocelových konstrukcí.

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše internetové stránky: